Partnerstwo Lokalne - Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku


Partnerstwo Lokalne

  Z inicjatywy Starosty Powiaty Otwockiego i Dyrektora PUP w Otwocku oraz lokalnych środowisk rozpoczęto prace nad budowaniem partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju społeczno- gospodarczego i aktywizacji mieszkańców powiatu otwockiego.
 

           Powstanie Partnerstwa Lokalnego ma za zadanie połączyć wiedzę, doświadczenie i inicjatywy różnych osób i instytucji działających na lokalnym rynku w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców.

          W ramach budowania Partnerstwa Lokalnego w 2016 roku zorganizowano pięć warsztatów, które miały na celu: określenie zasad współpracy między partnerami społecznymi, omówienie głównych problemów regionu, ustalenie potrzeb mieszkańców, określenie zasobów naturalnych dostępnych na terenie powiatu, wyszukanie nowych możliwości do wdrażania ciekawych nowatorskich pomysłów i zachęcenie mieszkańców do tworzenia nowych firm na lokalnym rynku.

         Warsztaty prowadzone były przez Panią Jadwigę Olszowską- Urban znanego eksperta w dziedzinie budowania partnerstwa lokalnego.

         W epoce społeczeństwa informacyjnego tworzenie trwałej i efektywnej sieci partnerstwa, realizacja wspólnych celów wszystkich partnerów rynku , wymiana między nimi wiedzy i doświadczeń jest szansą na realizację zamierzonych działań.
 
      W konferencjach udział wzięli przedstawiciele lokalnych środowisk oraz zaproszeni goście m.in.Pan Aleksander Kornatowski- Wicedyrektor WUP w Warszawie, Pani Jolanta Wanielista -Kierownik Wydziału Regionalnej Polityki Rynku Pracy w WUP w Warszawie, Pan Profesor Sylwester Porowski -Zastępca Dyrektora Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

        Podczas Konferencji wypracowano modele współpracy, które pozwolą na budowanie pozytywnego wizerunku regionu. Powstało również szereg projektów, które umożliwią realizację partnerskich zamiarów i przyczynią się do ożywienia społeczno- gospodarczego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę