Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w latach 2021 – 2022 realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż trwa rekrutacja na szkolenia indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)” w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku realizuje projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)” Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy w powiecie otwockim.

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż trwa rekrutacja na szkolenia indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)” w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1. Na szkolenie:mogą ubiegać się osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP jako...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę