Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku


POWERRPO

 

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych: w ramach projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej: w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż trwa rekrutacja na szkolenia indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)” w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1. Na szkolenie:mogą ubiegać się osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP jako...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków na realizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)” Do odbycia prac interwencyjnych będą kierowane osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, z których...

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków na realizację programu staży dla skierowanych osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)” Do odbycia stażu będą kierowane osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, z których co najmniej 60% osób to...

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków na realizację staży dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (III)”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych: w ramach projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2020r.
Stopa bezrobocia sierpień 2020 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy  Urząd Pracy w Otwocku
ul. Górna 11/13
05-400 Otwock

tel/fax: (22) 7793714
email : waot@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę